Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

"Tu czujemy się bezpiecznie, uczymy się szanować siebie nawzajem, myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać, znajdować spokój i tworzyć"
Start arrow Wszystkie artykuły arrow Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
23.10.2014.

Zespół Szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Stobiernej, Stobierna 38, 39-200 Dębica, tel/fax: 014 681 74 23
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II Drukuj Email
Wpisał: Tomasz Świerczek   
11.09.2009.

  Wójt Gminy Dębica

                                        Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Stobiernej

organizują

 II GMINNY  KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II   „Musicie być mocni” 

z okazji III rocznicy nadania imienia Zespołowi Szkół w Stobiernej

oraz 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.          

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów gimnazjów naszej gminy do wzięcia udziału w II edycji  Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, który odbędzie się 16 października 2009r.   w ZS w Stobiernej o godz. 10.00 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

1.      Cele konkursu

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Sługi Bożego oraz motywowanie do naśladowania Ojca Świętego Jana Pawła II. 

2.      Cele szczegółowe 

 ·         Integracja szkół Gminy Dębica.

·         Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

·         Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II i jego nauczaniu.

·         Zaznajomienie z sytuacją historyczną I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jej wpływem na historię Polski.

·         Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego papieża – Polaka.

·         Kultywowanie tradycji szkolnej.

·         Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II.  

3.      Zakres wiedzy 

A.      Wiedza o I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu książki: George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2006, ss. 371-375, 382-412.

B.      Ogólna znajomość następujących homilii wygłoszonych podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski:

·         Homilia wygłoszona podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa (Warszawa)http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x537/homilia-jana-pawla-ii-wygloszona-podczas-mszy-sw-na-placu-zwyciestwa/

·         Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha (Gniezno)http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x541/przemowienie-do-mlodziezy-zgromadzonej-na-wzgorzu-lecha/

·         Homilia w czasie Mszy Św. Odprawionej dla alumnów, młodzieży zakonnej  i służby liturgicznej (Częstochowa)http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x557/homilia-w-czasie-mszy-sw-odprawionej-dla-alumnow-mlodziezy-zakonnej-i-sluzby-liturgicznej/

·         Homilia w czasie Mszy Św. Odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego (Oświęcim-Brzezinka)http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x568/homilia-w-czasie-mszy-sw-odprawionej-na-terenie-bylego-obozu-koncentracyjnego/ 

Regulamin i Przebieg Konkursu 

1.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum z terenu naszej gminy.

2.       Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju.

3.       Uczestniczą w nim 2-osobowe drużyny – reprezentacja szkoły gimnazjalnej.

4.       Zgłoszenia uczniów do konkursu ( załączony wzór) należy dokonać do 02.10.2009r. drogą e-mail stobierna38@wp.pl lub faksem/pocztą na adres Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna 38, 39- 200 Dębica,  Tel. 014 6817-423

5.       Zawodnicy po naradzie udzielają wspólnej odpowiedzi i wspólnie wykonują zadania pisemne, rysunkowe lub związane z usłyszanym fragmentem audio.

6.       W trakcie wykonywanych zadań uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych i opiekuna.

7.       Zadania i kryteria oceniania ustala organizator przed konkursem.

8.       Po wykonaniu zadania następuje ocena i przydzielenie punktów.

9.       Uczniowie przybywają wraz z opiekunem.

10.   Drużyna lub opiekun mają prawo do odwołania, a jury po naradzie rozstrzyga wątpliwość.

11.   Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu werdykt jury nie podlega odwołaniu.

12.   Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody, dyplomy i podziękowania.             

Powyższy regulamin konkursu Wiedzy o Janie Pawle II  znajduje się na stronie  Zespołu Szkół w Stobiernej http://www.stobierna.edu.pl Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do ks. Piotra Skraba –  Tel. 014 6817 – 423, piotrskr@gmail.com Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym będą informowani uczestnicy konkursu.

 Zaznaczamy, że Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II nie jest skupiony na rywalizacji między drużynami, a raczej na integracji i wspólnym zaangażowaniu w próbę refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. 

Uroczystość Patrona Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej rozpoczyna się 16.10.2009r. o godz. 9.00 Mszą św. w Sanktuarium N. M. P. w Zawadzie, na którą wszystkich Serdecznie Zapraszamy!   

KARTA ZGŁOSZENIA - II Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „ Musicie być mocni”  

 Dane szkoły/Telefon , e-mail/    
 Dane nauczyciela przygotowującego drużynę                   do konkursu /Imię i nazwisko /      
  Uczestnicy konkursu /Imię i nazwisko ucznia , klasa/  

 

 

1…………………………………………………………… 2……………………………………………………………  

      

Zgłoszenia należy dokonać do 2 października 2009roku drogą e-mail stobierna38@wp.pl lub faksem/pocztą na adres Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna 38, 39- 200 Dębica,  tel. 014 6817-423

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Redaktor strony: Tomasz Świerczek
Administrator techniczny: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u